2021-03-12 12:29:01

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA NATJECANJA EUROPA U ŠKOLI

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OŠ ''FRANJO HANAMAN'' DRENOVCI

DRENOVCI, ISTREV 2

KLASA: 602-02/21-01/151

URBROJ: 2212-21-21-01

Drenovci, 8. 3. 2021.

 

IZVJEŠĆE POVJERENSTVA NATJECANJA

EUROPA U ŠKOLI 2021.

 

PREDLOŽENI RADOVI ZA DRŽAVNU RAZINU NATJECANJA

 EUROPA U ŠKOLI 2021.

 

MULTIMEDIJSKI RAD

 

1.  Grupa: Roman Franzuti (4. r. OGŠ, 11 godina), Fabijan Matković (4. r. OGŠ, 11 godina)

Tema: Multimedijski rad ''Kreativnost tijekom krize'' - duet

Naslov rada: Scarborough Fair

Škola: Glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci

Mentor: Adam Koruga

 

2.  Grupa: Tena Abramović, Dijana Šolaja, Ivan Šolaja (5. – 8. razred)

Tema: Multimedijski rad

Naslov rada: Zajedno smo jači

Škola: OŠ ''Davorin Trstenjak'' Podgajci Posavski

Mentor: Karolina Bakšaj

 

 3. Grupa: Mateo Azapović (5. r.), Marija Gajčević (6. r.), Jakov Verner (6. r.), Filip     

             Petrović (7. r.)

Tema: Zajedno smo jači

Naslov rada: -

Škola: OŠ ''Ivan Filipović'' Račinovci

Mentor: Kristina Antić

GLAZBENI IZRIČAJ

 

OSNOVNE ŠKOLE (1. – 8. razred)

           1. Grupa: Klara Odor (4. razred), Mihaela Sebić (4. razred), Nicole Kvaka (1. razred),    

            Maja Vestić (1. razred), Marija Magdalena Tunić (3. razred)

Tema: Zajedno smo jači

Naslov rada: Zajedno smo jači

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Marija Lesandrić i Nevenka Škrabo

 

           2. Grupa: Patricija Kožul (4. r.), Teodora Toljak (4. r.), Ana Marija Šumanovac (5. r.),

            Matea Stjepanović (5. r.), Marta Španić (5. r.), Petra Ilić (5. r.), Ana Marija Strgar (5.

             r.)

Tema: Zajedno smo jači

Naslov rada: Zajedno smo jači

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Edvin Čajtinović

 

LITERARNI IZRIČAJ

 

OSNOVNE ŠKOLE (1. – 4. razred)

 

  1. Ime i prezime: Patricija Kožul (4. razred)

Tema: Literarni izričaj

Naslov rada: Jedan dan u kompjuterskoj igrici

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Gabrijela Zečević

 

  1. Ime i prezime: Helena Radišić (2. razred)

Tema: Moj prijatelj robot

Naslov rada: Robert Ranko

Škola: OŠ Mare Švel-Gamiršek Vrbanja

Mentor: Katica Vareševac

 

  1. Ime i prezime: Gabrijela Šljerac (2. razred)

Tema: Moj prijatelj robot

Naslov rada: Moj prijatelj robot

Škola: OŠ Mare Švel-Gamiršek Vrbanja

Mentor: Katica Vareševac

 

  1. Ime i prezime: Loren Kolak (2. razred)

Tema: Moj prijatelj robot

Naslov rada: Moj prijatelj

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

 

  1. Ime i prezime: Karlo Jularić (2. razred)

Tema: Moj prijatelj robot

Naslov rada: Iznenađenje

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

 

  1. Ime i prezime: Nina Kovač (3. razred)

Tema: Jedan dan u kompjuterskoj igrici

Naslov rada: Jedan dan u kompjuterskoj igrici

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

  1. Ime i prezime: Tia Knežević (3. razred)

Tema: Jedan dan u kompjuterskoj igrici

Naslov rada: Jedan dan u kompjuterskoj igrici

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

  1. Ime i prezime: Gloria Ignjačić (3. razred)

Tema: Jedan dan u kompjuterskoj igrici

Naslov rada: Paulina i lovac

Škola: OŠ ''Davorin Trstenjak'' Podgajci Posavski

Mentor: Karolina Bakšaj

 

 

OSNOVNE ŠKOLE (5. – 8. razred)

 

  1. Ime i prezime: Petar Cvrković (5. razred)

Tema: Kuća čuda

Naslov rada: Čudesna kuća

Škola: OŠ ''Antun Gustav Matoš'' Vinkovci

Mentor: Željka Lukadinović

 

 

2.   Ime i prezime: Lara Šimić (7. - 8. razred)

Tema: Digital EU – and YOU?!

Naslov rada: Vratimo vrijeme unazad – Čuvari uspomena

Škola: OŠ ''Antun Gustav Matoš'' Vinkovci

Mentor: Ivana Paulić

 

3.   Ime i prezime: Gabrijela Grgić (7. razred)

Tema: Vratimo vrijeme unazad

Naslov rada: Nepoznati svijet

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Karolina Bakšaj

 

4.   Ime i prezime: Marin Baturina  (7. razred)

Tema: Vratimo vrijeme unazad

Naslov rada: Haj, baka i dida su online

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Renata Krsnik

 

5.   Ime i prezime: Lea Lovasić  (8. razred)

Tema: Vratimo vrijeme unazad

Naslov rada: Kad bih mogla vratiti vrijeme

Škola: OŠ Čakovci

Mentor: Ana Marija Zulić

 

SREDNJE ŠKOLE (1. – 2. razred)

 

              1. Ime i prezime: Katarina Kosor (1. - 2. razred)

Tema: Lažne vijesti

Naslov rada: Loto 7

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Vlasta Galić

 

              2.  Ime i prezime: Anna Šimić (1. - 2. razred)

Tema: Lažne vijesti

Naslov rada: Istina - neistina

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Vlasta Galić

 

 

            3.   Ime i prezime: Petra Papac (1. - 2. razred)

Tema: Lažne vijesti

Naslov rada: Pokraj Dubravskog jezera

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Gordana Medić

             4.  Ime i prezime: Dora Stubičar (1. - 2. razred)

Tema: Lažne vijesti

Naslov rada: Telefonska govornica obojena nadom

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Gordana Medić

 

 

              5. Ime i prezime: Paula Šalić (1. - 2. razred)

Tema: Lažne vijesti

Naslov rada: Raza = nada

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Gordana Medić

 

 

              6. Ime i prezime: Matea Jagodanac (1. - 2. razred)

Tema: Lažne vijesti

Naslov rada: Lisac i kokoš

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Gordana Medić

 

 

              7. Ime i prezime: Petra Stojić (1. - 2. razred)

Tema: Digital EU – and YOU?!

Naslov rada: Lažne vijesti - Čudo

Škola: Srednja strukovna škola Vinkovci

Mentor: Ivana Petričević

 

 

              8. Ime i prezime: Ana Petrušić (1. - 2. razred)

Tema: Digital EU – and YOU?!

Naslov rada: Lažne vijesti – Izgubljen u virtualnom svijetu

Škola: Srednja strukovna škola Vinkovci

Mentor: Ivana Petričević

 

SREDNJE ŠKOLE (3. – 4. razred)

 

               1. Ime i prezime: Nikolina Gagulić (3. - 4. razred)

Tema: Netiquette online

Naslov rada: Neka druga vremena

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Vlasta Galić

 

 

              2. Ime i prezime: Martina Papac (3. - 4. razred)

Tema: Netiquette online

Naslov rada: Mi nismo iluzija

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Gordana Medić

 

 

18. – 21. G. STAROSTI

 

              1. Ime i prezime: Tamara Grgić (20 godina)

Tema: Digitalna životna ravnoteža

Naslov rada: Vrisak tišine

Škola: Ekonomski fakultet u Osijeku

Mentor: Karolina Bakšaj

 

LIKOVNI IZRIČAJ

 

OSNOVNE ŠKOLE (1. – 4. razred)

 

1.   Ime i prezime: Ivan Kovačević (4. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: -

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Zdenka Dominković

 

2.   Ime i prezime: Karla Tomljenović (4. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: -

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Zdenka Dominković

 

3.   Ime i prezime: Dora Gregorović (4. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: -

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Zdenka Dominković

 

 

4.   Ime i prezime: Mihajlo Leskovac (4. razred)

Tema: ''Leteći auto na nebu''

Naslov rada: ''Pogled na moj grad iz pticomobila''

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Marija Lesandrić

 

5.   Ime i prezime: Klara Odor (4. razred)

Tema: ''Leteći auto na nebu''

Naslov rada: ''Zajedno smo jači''

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Marija Lesandrić

 

 6.  Ime i prezime: Pavao Rendulić (4. razred)

Tema: ''Leteći auto na nebu''

Naslov rada: ''Put u svemirska prostranstva''

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Marija Lesandrić

 

7.   Ime i prezime: Attila Kapoši (4. razred)

Tema: ''Leteći auto na nebu''

Naslov rada: ''Leti u visine''

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Marija Lesandrić

 

8.   Ime i prezime: Josip Vestić (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Zajedno ćemo sagraditi kuću iz snova

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Nevenka Škrabo

 

9.  Ime i prezime: Nicole Kvaka (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Moja najbolja prijateljica BFF

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Nevenka Škrabo

                                                

10. Ime i prezime: Maja Vestić (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Ti samo sviraj, a ja ću plesati!

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Nevenka Škrabo

 

 

11. Ime i prezime: Petra Barišić (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Moj Eli

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

12. Ime i prezime: Filip Knez (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Robotik Tik

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

13. Ime i prezime: Loren Kolak (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Moj plesni medo

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

14. Ime i prezime: Marko Vukoja (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Moj medo Buco

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

15. Ime i prezime: Tomislav Žgela (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Super robot

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

16. Ime i prezime: Leona Kušenić (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Ples mede Tedija

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

17. Ime i prezime: Mihael Ilić (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Eiffelov toranj

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Marina Barunčić

 

18. Ime i prezime: Dinko Obrovac (3. – 4. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: -

Škola: OŠ ''Mijat Stojanović'' Babina Greda

Mentor: Marijana Blumenšajn

 

 

19. Ime i prezime: Petra Knežević (3. – 4. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: -

Škola: OŠ ''Mijat Stojanović'' Babina Greda

Mentor: Marijana Blumenšajn

 

 

20. Ime i prezime: Matej Španić (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Moja najdraža digitalna igračka

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Martina Pavičić

 

 

21. Ime i prezime: Dominik Bašić (2. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Mr. p.

Škola: OŠ Mare Švel-Gamiršek Vrbanja

Mentor: Katica Vareševac

 

22. Ime i prezime: Ela Grdenić (3. razred)

Tema: Likovni izričaj

Naslov rada: Leteći auto na nebu

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Tatjana Sluganović

 

23. Ime i prezime: Patricija Kožul (4. razred)

Tema: Likovni izričaj

Naslov rada: Leteći auto na nebu

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Gabrijela Zečević

 

 

24. Ime i prezime: Rahela Strepački (2. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Mobitel

Škola: OŠ ''Franjo Hanaman'' Drenovci

Mentor: Biserka Misir

 

25. Ime i prezime: Rebeca Ilić (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Brawl Stars

Škola: OŠ Mare Švel-Gamiršek Vrbanja

Mentor: Seada Kešinović

 

 

26. Ime i prezime: Noa Redl (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Brawl Stars

Škola: OŠ Mare Švel-Gamiršek Vrbanja

Mentor: Seada Kešinović

                                                

 

27. Ime i prezime: Rebeka Marušinac (4. razred)

Tema: ''Leteći auto na nebu''

Naslov rada: ''Usudi se poletjeti''

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar, PŠ Marinci

Mentor: Marija Lesandrić

 

 

28. Ime i prezime: David Ač (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Avion

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Nada Brdar

 

 

29. Ime i prezime: Petar Jurišić (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Amongus

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Nada Brdar

 

 

30. Ime i prezime: Luka Korovljević (1. razred)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Robot X

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Nada Brdar

 

 

 

31. Ime i prezime: Dorotea Plavšić (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Venecija

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Ljubica Bikić

 

 

32. Ime i prezime: Matej Kozina (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Pariz

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Ljubica Bikić

 

33. Ime i prezime: Dorian Škvarić (8 godina)

Tema: Moja najdraža digitalna igračka

Naslov rada: Moj robot Dodo

Škola: OŠ Zrinskih Nuštar

Mentor: Sanja Lovrić

 

34. Ime i prezime: Marko Crnjak (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Noć je! Vrijeme za polazak! Iznad Vinkovaca!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

35. Ime i prezime: Sara Stojanović (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Let iznad mojih Vinkovaca!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

36. Ime i prezime: Dunja Dražić Karalić (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Pogled na zabavni park!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

37. Ime i prezime: Jakov Matić (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: U čarobnoj letjelici iznad Slavonije!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

38. Ime i prezime: Nikol Marijanović (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: U letjelici!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

39. Ime i prezime: Timea Sabljak  (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Polje cvijeća! Nizozemska!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

40. Ime i prezime: Ela Žgela  (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Polijećem! Pogled na moj grad! Stoji lampa nasred Vinkovaca!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

41. Ime i prezime: Nina Kovač (3. razred)

Tema: Leteći auto na nebu

Naslov rada: Zabava u Beču!

Škola: OŠ Vladimira Nazora Vinkovci

Mentor: Dunja Golek

 

 

 

OSNOVNE ŠKOLE (5. – 8. razred)

 

 

              1. Ime i prezime: Mihaela Krsnik (5. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Učitelj robot''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

              2. Ime i prezime: Melani Smolčić (5. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Neboderi u vodi''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

              3. Ime i prezime: Mateo Matić (5. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Roboti rade umjesto čovjeka''

Škola: OŠ Ivana Martinovića Štitar

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

              4. Ime i prezime: Ema Mikolić (5. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Roboti rade umjesto čovjeka''

Škola: OŠ Ivana Martinovića Štitar

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

              5. Ime i prezime: Una Džaja (5. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Robotić slavi novi život''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

              6. Ime i prezime: Zara Džaja (5. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Roboti slave rođendan''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

             7.  Ime i prezime: Ana Orosz (6. razred)

Tema: ''Život u budućnosti''

Naslov rada: ''Ja sam u tijelu robota''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

               8. Ime i prezime: Niko Čavarović (7. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Roboti na vlasti''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

               9. Ime i prezime: Patrik Jurilj (7. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Roboti na vlasti''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

            10. Ime i prezime: Josipa Dubravac (8. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Novi život u prirodi''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

           11.  Ime i prezime: Tatjana Zurak (8. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Priroda pod kontrolom robota''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

            12. Ime i prezime: Stela Marić (7. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Roboti na vlasti''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

            13. Ime i prezime: Melani Radoš (8. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Žena – robot budućnosti''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

 

            14. Ime i prezime: Adrian Pavlović (8. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Iluzija prirode''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

           15.  Ime i prezime: Andrea Klaić  (8. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Priroda pod kontrolom robota''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

           16.  Ime i prezime: Mihaela Gudeljević  (8. razred)

Tema: ''Čuvajmo našu prirodu''

Naslov rada: ''Priroda pod kontrolom robota''

Škola: OŠ Mate Lovraka Županja

Mentor: Klara Matić-Benčik

 

            17. Ime i prezime: Marija Debelić  (8. razred)

Tema: Čuvajmo našu prirodu

Naslov rada: ''Priroda danas i sutra''

Škola: OŠ Ane Katarine Zrinski Retkovci

Mentor: Sanja Merc

 

             18. Ime i prezime: Blaženka Banović (8. razred)

Tema: Čuvajmo našu prirodu

Naslov rada: ''Budućnost gleda prošlost''

Škola: OŠ Ane Katarine Zrinski Retkovci

Mentor: Sanja Merc

 

 

            19. Ime i prezime: Vanesa Nikić (8. razred)

Tema: Čuvajmo našu prirodu

Naslov rada: ''Dvije strane nas – priroda sada i sutra''

Škola: OŠ Ane Katarine Zrinski Retkovci

Mentor: Sanja Merc

 

            20. Ime i prezime: Ivana Marković (7. - 8. razred, 15 godina)

Tema: Čuvajmo našu prirodu

Naslov rada: Pješčani sat otkucava

Škola: OŠ fra Bernardina Tome Leakovića Bošnjaci

Mentor: Dubravko Sertić

 

 

SREDNJE ŠKOLE (1. – 4. razred)

 

               1. Ime i prezime: Marija Gožović (1. - 2. razred)

Tema: Mona Lisa 2.0 upoznajte Beethovena 3.0

Naslov rada: Upoznajte Beethovena

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Vlasta Galić

 

 

               2. Ime i prezime: Vanesa Zetaković (3. - 4. razred)

Tema: Program tvog kompjutera

Naslov rada: Gadget

Škola: Zdravstvena i veterinarska škola dr. Andrije Štampara Vinkovci

Mentor: Vlasta Galić

 

              3. Ime i prezime: Nadia Bucić (2. razred)

Tema: Mona Lisa 2.0 upoznaje Beethovena 3.0

Naslov rada: ''Mona Lisa našeg doba''

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Mentor: Sanja Merc

 

              4. Ime i prezime: Matea Ležaić (2. razred)

Tema: Mona Lisa 2.0 upoznaje Beethovena 3.0

Naslov rada: ''Monaborg – portret renesansnog kiborga''

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Mentor: Sanja Merc

 

              5. Ime i prezime: Sara Čurdinjaković (2. razred)

Tema: Mona Lisa 2.0 upoznaje Beethovena 3.0

Naslov rada: ''Putovanje kroz vrijeme''

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Mentor: Sanja Merc

 

 

              6. Ime i prezime: Franciska Grgić (3. razred)

Tema: Program tvog kompjutera

Naslov rada: Glas budućnosti

Škola: Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci

Mentor: Karolina Bakšaj

 

POVJERENSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osnovna škola "Ivan Meštrović " Drenovci